chance

Сдружение „Шанс и закрила”

работи в полза на децата и младите хора в Хасково и региона във всички области, отнасящи се до повишаване на тяхното благосъстояние. Основни приоритети в работата на сдружението са: превенция на насилие и трафик на деца; закрила на децата от насилие; повишаване капацитета на семейството за ефективна грижа за децата; подкрепа и стимулиране на младежката активност и ангажираност; създаване на широка обществена основа за решаване на проблемите на децата и младите хора.
www.chancebg.org

erio

Европейски ромски информационен офис

е правозащитна международна организация със седалище в Брюксел, която подпомага и защитава правата на Ромското население в Европа, чрез предоставянето на подробна и обновена информация относно дейности, инициативи и събития, отнасящи се до Ромската общност на Европейски институции, Ромски организации, правителствени и между-правителствени институции.
www.erionet.eu

Print

Фондация Лале

насърчава социалната отговорност в българското общество като стимулира сътрудничеството между гражданското общество, бизнеса, националните и местни власти с цел подобряване качеството на живот и възможностите за развитие на хората в България.
www.tulipfoundation.net

gavroch

Сдружение "Гаврош"

е неправителствена организация, създадена през 1994г. от група инициативни граждани от Варна, загрижени за съдбата на децата, останали без дом и родителска грижа. Предметът на дейност на организацията е предоставяне на комплексни грижи и услуги на деца и младежи в риск от Варна и региона.
www.gavroche-bg.org

–123

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца

е междудепартаментална структура в Нов български университет,  която работи за реализирането на мисията на университета „да поставя в служба на обществото своя академичен потенциал и да реагира на социалните и икономическите промени като участва в тях със свои проекти, академични програми и изследвания“.
www.knowhowcentre.nbu.bg

КОНТАКТИ

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
bg_BGБългарски
en_USEnglish bg_BGБългарски