Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/erwphatw/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

Национална конференция

На 29 юни в Хасково се проведе национална конференция по проект „Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата”.
Целта на събитието бе да се представят резултатите от проекта и да се създаде пространство за споделяне на идеи и добри практики за взаимодействие с родителите в подкрепа на образованието на децата.
Участие в заключителната конференцията взеха представители на местните власти, социални и образователни институции и НПО от страната.
В първата част на събитието партньорските организации представиха резултатите от дейностите, които са осъществили в своите региони. Илиана Тотева, педагогически съветник в ОУ Никола Й. Вапцаров, Хасково разказа за фамилните групови конференции, които са организирани за деца от училището в рамките на проекта. Гергана Енчева от Сдружение „Гаврош” представи „Училищата за родители” проведени във Варна. За работата в общността в Кюстендил говори Арсо Ганев от Ноу-Хау център за алтернативни грижи за деца.
Във втората част на конференцията Мария Петкова представи модела Фамилни групови конференции, като акцентира върху ефекта от неговото приложение в сферата на образованието.
Мария Гинева от сдружение „Бъдеще за децата”, Казанлък сподели за опита на организацията в работата по модела „Сигурен старт”, като успешна практика за взаимодействие с родителите в подкрепа на ранното детско развитие.
В края на конференцията Антоанета Матеева от НХЦ, оценител на проекта, представи ефекта от дейностите в трите региона.
Данните от оценката показват, че след участието си в дейностите по проекта родителите са развили по-добри родителски умения, станали са по-загрижени за посещенията и успеха на децата в училище. Подкрепата на родителите в развиването на родителската им роля и в разбиране смисъла и ползата от образованието за децата им оказва директен ефект върху увеличаване на присъствието, успеха и участието на децата в обучението и в извънкласните форми на работа. Моделите за работа с родители – „Училище за родители” и ФГК изграждат отношения на доверие между представителите на ромската общност и образователните институции и създават предпоставки за по-задълбочена и фокусирана върху образованието на децата работа с ромските семейства.
Проектът стартира през 2018 година и се изпълняваше от 5 партньорски организации – Сдружение „Шанс и закрила”, Хасково, Сдружение „Гаврош”, Варна, Ноу-Хау център за алтернативни грижи за деца” към НБУ, Фондация Лале, София и ERIO, Брюксел. Неговата цел бе да се повиши осведомеността на представителите на ромската общност, в частност на ромските жени, за ролята на образованието за по-доброто бъдеще на децата им, както и да се подобрят техните компетенции за подкрепа на образованието на децата.
За двете години от изпълнението на проекта в трите целеви региона – Хасково, Варна и Кюстендил – са проведени 30 „Училища за родители”, 30 Фамилни групови конференции (ФГК), 14 срещи-дискусии с родители и младежи, младежки футболен турнир, 60 консултации. В дейностите по проекта са участвали общо около 1100 представители на ромската общност и 160 специалисти.

 

 

 

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

КОНТАКТИ

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
bg_BGБългарски
en_USEnglish bg_BGБългарски