Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/erwphatw/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

Модели за работа със семейства бяха представени на специалисти от област Хасково

На 5 февруари 2019г. в Хасково Сдружение „Шанс и закрила” организира Уъркшоп на тема „Модели за работа със семейства” по проект „Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата”.
Целта на форума бе да се представят два успешни модела за работа с родители – „Училище за родители” и Фамилни групови конференции - и да се насърчи сътрудничеството между институциите и представителите на ромската общност за подкрепа на образованието на децата от общността.
Участие в Уъркшопа взеха 37 специалисти - представители на образователната система, социални услуги, местни власти и НПО от област Хасково.
Обучители бяха Янка Николова и Илиана Тотева от Сдружение „Шанс и закрила”, Хасково и Мария Петкова от Фондация Лале, София.
Предиобед специалистите бяха запознати с „Училището за родители”. Моделът, разработен в рамките на проекта, е насочен към семейства от малцинствата, в които образованието на децата не се възприема като ценност.
Неговата цел е родителите да споделят своето виждане по отношение на родителството; да коментират и да направят изводи за качествата и поведението на добрия родител; да припознаят образованието като ценност и да развият умения да подкрепят децата си.
Обучителите, Янка Николова и Илиана Тотева, представиха структурата и съдържанието на модела. Те споделиха с участниците и своя опит като водещи на „Училище за родители” и им дадоха полезни съвети за неговото организиране и провеждане. Методът на работа бе демонстриран в работа по групи и дискусии, в които всички присъстващи се включиха с желание.
Във втората част на Уъркшопа Мария Петкова представи модела Фамилна групова конференция (ФГК). Фамилната конференция е нетрадиционен модел за вземане на решения, който представлява среща на разширеното семейство, организирана от независим координатор. На тази среща на семейството се дава възможност само да намери решение на даден проблем и да изработи план с конкретни стъпки за неговото решаване.
Мария Петкова подробно разказа за историята, същността, фазите на провеждане и участниците във Фамилната групова конференция.
Двата модела за работа със семейства предизвикаха голям интерес сред специалистите. Те споделиха, че биха искали да ги приложат и в тяхната работа и декларираха желание да участват в предстоящото обучение за независими координатори на ФГК и обучители в „Училище за родители”.

Презентации
Фамилни групови конференции - BG
Фамилни групови конференции - EN
Училище за родители - BG
Училище за родители - EN

 

 

 

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

КОНТАКТИ

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
bg_BGБългарски
en_USEnglish bg_BGБългарски